aku_triangle_marianne.png

Trianglen Akupunktur

Trianglen Akupunktur er startet i 2005 af Marianne W. Krogslund.

Jeg er uddannet Anæstesisygeplejerske og Merkonom i afsætningsøkonomi og personaleadministration samt Diplomuddannet Akupunktør, ydermere har jeg taget et 1 årigt akupunktur kursus i arbejds -og idrætsskader . Ud over at arbejde på Trianglen Akupunktur, arbejder jeg også med akupunktur på Fertilitetsklinikken Trianglen, hvor jeg startede i 1999.

Jeg har tidligere arbejdet som:

  • Anæstesisygeplejerske på Hillerød Sygehus.
  • Sygeplejelærer på Hvidovre Sygeplejeskole.

Siden marts 2003 har vi på Fertilitetsklinikken Trianglen arbejdet med akupunktur i forbindelse med fertilitetsbehandling og har i denne periode haft rigtig mange gode behandlingsresultater.

Fra marts 2003 til juni 2004 gennemførte vi et stort akupunkturprojekt omfattende 300 patienter. Resultatet af denne undersøgelse, der har været banebrydende i forbindelse med behandling af barnløshed, kan i sin helhed ses på www.trianglen.dk.

Kort kan nævne, at sandsynligheden for graviditet steg signifikant, ved behandling med akupunktur, specielt for patienter under 37 år, men også i gruppen blandt ældre patienter blev der konstateret en positiv effekt. Dette betyder, at den akupunkturbehandling, som tilbydes i Trianglen Akupunktur i forbindelse med kunstig befrugtning, i dag er veldokumenteret og allerede har hjulpet mange barnløse par. Jeg stod for den praktiske udførelse af dette projekt og har desuden holdt foredrag om emnet bl.a. ved Nordisk Fertilitetsselskabs årsmøde.