Fertilitet

Akupunktur i forbindelse med kunstig befrugtning

Akupunktur i forbindelse med fertilitetsbehandling kan både være ved kunstig
befrugtning, insemination eller ønsket om, at opnå graviditet på naturlig vis.
Har I ønske om graviditet ad naturlig vej og endnu ikke er konstateret
barnløse, er det erfaringen, at akupunktur kan være til en stor hjælp til at
opnå graviditet.
Ligeledes, hvis I er i gang med behandling med enten kunstig befrugtning
eller inseminationsbehandling, er akupunktur et godt supplement til
behandlingen.

I Fertilitetsklinikken Trianglen gennemførte vi i 2003-2004 et større projekt
vedrørende akupunktur i forbindelse med kunstig befrugtning, se
www.trianglen.dk
Der er i Sverige gennemført et projekt, med akupunktur, som viser at
blodgennemstrømningen i livmoderen bedres, hvorefter ægget har lettere
ved at sætte sig fast. Dette projekt blev udført af bl.a. læge Elisabeth Stener-
Victorin.
På Fertilitetsklinikken Trianglen, kan vi, gennem vores årlige opgørelser,
stadig se, at de kvinder der vælger akupunktur, har en højere graviditetsrate,
end de kvinder der fravælger akupunktur.

Akupunkturbehandlingerne startes så tidligt som muligt, gerne omkring
menstruationstidspunktet, begyndende med 2 behandlinger pr. uge i 2 uger,
efterfulgt af 1 behandling pr. uge indtil selve inseminationen/ ægløsning /
ægudtagning.
På selve inseminationsdagen / ægløsningsdagen gives 1 behandling.
Desuden gives 1 behandling ca. 4 dage efter inseminationsbehandling /
ægløsning.

På selve ægoplægningsdagen gives akupunktur, enten før eller efter
ægoplægning.
Hver akupunkturbehandling tager ca. 45 min.
Herefter er der ikke yderligere akupunkturbehandling.

Christoffer Krogslund